Integrované projekty v IROP. Miliardy korun do území

17. 2. 2017

Řídicí orgán IROP uveřejňuje aktuální informace k integrovaným výzvám ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území) v Integrovaném regionálním operačním programu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena