Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

8. 10. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dnes 8. října 2015 již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

 Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena