Osnova Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility

29. 9. 2015

Řídicí orgán IROP uveřejňuje osnovu Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena