Krajské semináře k 38. a 39. výzvě „Rozvoj infrastruktury komunitních center (v SVL)“ IROP

1. 8. 2016

ŘO IROP doplňuje přehled tzv. krajských seminářů k 38. a 39. výzvě „Rozvoj infrastruktury komunitních center (v SVL)“ IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena