Navýšení alokace 11. výzvy IROP „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“

4. 11. 2016

ŘO IROP informuje o navýšení alokace 11. výzvy IROP „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena