Navýšení alokací výzev IROP „Rozvoj sociálních služeb“ a „Rozvoj infrastruktury komunitních center“

15. 2. 2017

ŘO IROP informuje o navýšení alokací výzev IROP č. 29 a 30 "Rozvoj sociálních služeb“ a č. 38 a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena