Úvod > Web > Novinky > Ověření implementace mezinárodních standardů – IHE, HL7 a pacientský souhrn (PS)

Ověření implementace mezinárodních standardů – IHE, HL7 a pacientský souhrn (PS)

8. 10. 2018

V návaznosti na metodický pokyn MZd k projektům financovaným z IROP nabízíme možnost otestování stavu interoperability řešeného SW prostřednictvím prostředí Národního kontaktního místa pro eHealth.

Ověření implementace mezinárodních standardů – IHE, HL7 a pacientský souhrn (PS)