Oznámení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu pro žadatele a příjemce

Oznámení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu pro žadatele a příjemce

6.6.2018

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

Oznámení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu pro žadatele a příjemce

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena