Podařilo se rozšířit okruh techniky a vybavení, které lze pořídit pro jednotky dobrovolných hasičů obcí z 69. výzvy IROP

3. 10. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 10. 2017 byla vydána revize 69. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena