Posouzení vlivů Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 na životní prostředí

13. 1. 2014

Posouzení vlivů Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014 – 2020 na životní prostředí (dále také „SEA IROP“) probíhá v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena