Předběžné hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020

23. 6. 2014

V rámci ex-ante hodnocení se jednalo o identifikaci problematických nebo nedořešených oblastí, s následným připojením doporučení hodnotitele ve formě konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení programování IROP ve sledované oblasti. Hodnocení probíhalo současně s pokračováním tvorby programového dokumentu IROP, reflektovalo jeho vývoj a má za cíl přispět svými zjištěními k jeho dalšímu vylepšení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena