Přehled nejdůležitějších dokumentů ke Zprávě o realizaci a Žádosti o platbu v 6. výzvě IROP

29. 11. 2017

Centrum pro regionální rozvoj České republiky připravilo pro příjemce v 6. výzvě IROP (SC 4.2) přehled nejdůležitějších dokumentů ke Zprávě o realizaci a dokumentů pro dokladování způsobilých výdajů v Žádostech o platbu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena