Přehled podaných žádostí o podporu - 31 výzva IROP „Zvýšení kvality návazné péče“

24. 1. 2017

ŘO IROP zveřejňuje tabulku s přehledem podaných žádostí o podporu k 31. výzvě.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena