Přehled stavu žádostí o podporu ve 39. výzvě IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“

31. 7. 2017

Řídící orgán IROP vydává dne 31. 7. 2017 Přehled stavu žádostí o podporu ve 39. výzvě IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena