Prodloužení 9. výzvy IROP „Územní studie“

24. 3. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena