Prodloužení příjmu žádostí do výzvy č. 21 a revize výzvy č. 21 IROP „Muzea“

19. 7. 2016

Z technických důvodů je prodloužen termín ukončení příjmu žádostí do 21. výzvy "Muzea" IROP z 31. července 2016 do 2. srpna 2016 do 15 hodin. Dále Řídicí orgán IROP vydává dne 19. 7. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 21. výzvy v rámci specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“ a revizi textu 21. výzvy IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena