Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu - verze k 30. 5. 2014

3. 6. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Znění programového dokumentu navazuje na Dohodu o partnerství pro programové období 2014 - 2020 uzavřenou mezi Evropskou komisí a vládou České republiky.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena