Revize výzev č. 60, 61 a 62 IROP „Sociální infrastruktura“ pro integrované projekty ITI, IPRÚ a CLLD – doplnění příloh a úpravy parametrů sociálního bydlení

Revize výzev č. 60, 61 a 62 IROP „Sociální infrastruktura“ pro integrované projekty ITI, IPRÚ a CLLD – doplnění příloh a úpravy parametrů sociálního bydlení

4.5.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. května 2020 byla vydána revize 60. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“, 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ“ a 62. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“.

Revize výzev č. 60, 61 a 62 IROP „Sociální infrastruktura“ pro integrované projekty ITI, IPRÚ a CLLD

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena