Revize výzev č. 79 a 80 „Sociální bydlení II. (pro sociálně vyloučené lokality)“

Revize výzev č. 79 a 80 „Sociální bydlení II. (pro sociálně vyloučené lokality)“

25.6.2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes došlo k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a k aktualizaci textu výzvy u obou výzev „Sociální bydlení II. (pro sociálně vyloučené lokality)“.

Revize výzev č. 79 a 80 „Sociální bydlení II. (pro sociálně vyloučené lokality)“

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena