Revize výzev IROP č. 34 „Sociální bydlení“ a č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“

Revize výzev IROP č. 34 „Sociální bydlení“ a č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“

3.4.2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 34 „Sociální bydlení“ a k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“.

Revize výzev IROP č. 34 „Sociální bydlení“ a č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena