Roční komunikační plán IROP pro rok 2017 byl schválen

6. 12. 2016

Roční komunikační plán IROP (RKoP IROP)pro rok 2017 byl schválen 24. listopadu 2016 Monitorovacím výborem IROP a podepsán 1. prosince 2016 ředitelem odboru řízení operačních programů Mgr. Rostislavem Mazalem.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena