Seminář k přípravě a následné implementaci FN IROP

16. 2. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o semináři k přípravě a následné implementaci finančního nástroje IROP (dále také FN IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena