Seminář pro žadatele k 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“, Praha, 11. 11. 2015

27. 10. 2015

Dne 11. listopadu 2015 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“ v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena