Již tento týden se koná seminář pro žadatele k 3. výzvě „Regulační plány“ a k 9. výzvě „Územní studie“ v rámci Specifického cíle 3.3 IROP - Brno 23. 10. 2015

19. 10. 2015

V pátek dne 23. října 2015 v Brně se uskuteční seminář pro žadatele k 3. výzvě „Regulační plány“, která byla vyhlášena dne 16. září 2015, a k 9. výzvě Územní studie, která byla vyhlášena dne 8. října 2015 . Obě dvě v rámci Specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena