Seminář pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“

29. 9. 2015

Dne 7. října 2015 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“, která byla vyhlášena dne 17. září 2015 v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena