Seminář pro žadatele k 5. výzvě v IROP „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“ , Praha, 3. 11. 2015

19. 10. 2015

Dne 3. listopadu 2015 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 5. výzvě „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“, která byla vyhlášena dne 24. září 2015 v rámci Specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena