Seminář pro žadatele k 7. výzvě „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ , Praha, 5. 11. 2015

26. 10. 2015

Dne 5. listopadu 2015 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 7. výzvě „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“, která byla vyhlášena dne 30. září 2015 v rámci Specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena