Šlechtová: Výzva z IROP přispěje k zatraktivnění našich památek, muzeí a knihoven

7. 10. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) zaměřenou na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. K dispozici je 427,5 mil. korun. Žádosti lze podávat po vyhlášení výzvy místními akčními skupinami (MAS), nejdříve od 19. 10. 2016.

Šlechtová: Výzva z IROP přispěje k zatraktivnění našich památek, muzeí a knihoven

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena