Stanovisko ŘO IROP k postupu dle MPZ po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

7. 11. 2016

Řídicí orgán IROP zveřejnil své stanovisko k postupu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena