Stanovisko ŘO IROP k povinné publicitě příjemců na webových stránkách

9. 1. 2017

K opakovaným dotazům příjemců podpory v IROP týkajících se umisťování povinných log (EU/IROP a MMR) na webových stránkách příjemců vydává ŘO IROP své stanovisko.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena