Ujištění ŘO IROP ohledně postupu po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb.

16. 5. 2016

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v návaznosti na uveřejnění stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ohledně postupu po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydává pro žadatele a příjemce IROP následující ujištění.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena