Ukončení hodnocení žádostí ve výzvách č. 38 a 39 IROP pro komunitní centra

22. 9. 2017

ŘO IROP oznamuje, že v průběhu letních prázdnin bylo ukončeno hodnocení projektů 38. a 39 výzvy IROP, které byly zaměřeny na Rozvoj infrastruktury komunitních center v rámci celé České republiky mimo území hlavního města Prahy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena