Úvod >Web > Novinky > Ukončení příjmu žádostí do 4. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (PR)

Ukončení příjmu žádostí do 4. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (PR)

Ukončení příjmu žádostí do 4. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (PR)

31.8.2022

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. 8. 2022 provedl aktualizaci textu 4. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (PR) a vzhledem k mimořádnému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro tuto výzvu předčasně ukončuje příjem žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ je nově stanoven na 30. 9. 2022, 14:00.

Ukončení příjmu žádostí do 4. výzvy IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (PR)