Ukončení příjmu žádostí u výzvy č. 36 IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“

7. 2. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že vzhledem k mimořádnému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 36. výzvu IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“ je nucen ukončit příjem žádostí o podporu ke dni 8. března 2017, 16.00 hodin.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena