Ukončení příjmu žádostí v 54. výzvě IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“

3. 4. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že vzhledem k velkému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 54. výzvu IROP je nucen ukončit příjem žádostí o podporu ke dni 5. května 2017, 12.00 hodin.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena