Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 10, 23, 26 a 28 Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

29. 11. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvy č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., výzvy číslo 26 eGovernment I. a výzvy číslo 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Dále byl dne 22. 11. 2017 ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena