Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 34 a 35 IROP pro sociální bydlení

9. 1. 2017

Dne 27. 12. 2016 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzev č. 34 Sociální bydlení a č. 35 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena