UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 16. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech"“

26. 2. 2016

Řídicí orgán IROP vydává revizi textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“. Cílem revize je upřesnění některých požadavků (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky) a také zjednodušení některých postupů pro podání žádosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena