Upřesňující informace k problematice celoplošného dopadu informačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací ve výzvách č. 23 a 26 IROP

15. 8. 2017

V souvislosti s častými dotazy zejména ze strany zdravotnických zařízení na nutnost celoplošného dopadu podporovaných informačních systémů organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací organizačních složek státu (PO OSS) u výzev č. 23 a č. 26 vydává ŘO IROP následující upřesnění.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena