Uveřejnění harmonogramu výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

2. 7. 2015

Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 byl uveřejněn.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena