Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 14

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 14

14.6.2019

ŘO IROP zveřejňuje nové Závazné stanovisko.

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 14

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena