Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 16

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 16

14.8.2019

ŘO IROP uveřejňuje Závazné stanovisko k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 16

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena