Vyhlášení 8. výzvy Technická pomoc k podávání žádostí o podporu z IROP

30. 9. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 30. září 2015 8. výzvu "Technická pomoc".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena