Aktualizace výzvy č. 30 IROP „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ - navýšení alokace výzvy o téměř 55 mil. Kč

12. 6. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 30 IROP z oblasti sociálních služeb.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena