Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7

14. 8. 2018

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu.

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena