Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce

27.8.2019

Řídicí orgán IROP zveřejňuje Závazné stanovisko č. 17.

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena