Zavedení a modernizace inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu bude podpořeno z IROP

12. 2. 2016

Lepší orientace na zastávkách a v dopravních prostředcích či větší komfort při plánování cest. To jsou jen některé přínosy, které mohou přinést projekty z nové výzvy k předkládání žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Připraveno je téměř 175 milionů korun.

Zavedení a modernizace inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu bude podpořeno z IROP

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena