Závěrečná zpráva projektu „Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP“

2. 6. 2015

Zveřejnění závěrečné zprávy projektu „Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP“. Jako nejvhodnější oblastí pro tuto specifickou formu podpory byl na základě provedené analýzy vybrán specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena