Zkvalitnění veřejné dopravy a kvality ovzduší díky dvěma stovkám vozidel z IROP

3. 3. 2017

Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která byla zaměřena na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, se setkala s enormním zájmem žadatelů z řad městských i regionálních dopravců zajišťujících dopravní obslužnost. Podmínky výzvy úspěšně splnilo 35 projektů z celkem 37 předložených. Podpořeno bude 13 projektů za téměř 1,7 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zkvalitnění veřejné dopravy a kvality ovzduší díky dvěma stovkám vozidel z IROP

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena