Zvýšení alokace 13. výzvy IROP Revitalizace vybraných památek

10. 11. 2016

Řídicí orgán IROP dne 10. listopadu 2016 navýšil alokaci ukončené 13. výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek“ s cílem urychlit proces schvalování úspěšných projektů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena